Tuesday, 14 January 2014

BUGHAH Dari Perspektif Fiqh


Dari suatu sudut pandang, bughah ini merupakan perbincangan di dalam jihad ataupun peperangan, dan ini merupakan pendapat yang rajih dan masyhur. Sebahagian fuqaha lainnya menganggap memerangi bughah ini sebagai salah satu had syar’ie, 

Pengertian Bughah
Bughah secara bahasa adalah bentuk plural daripada kata baghyun, yang ertinya adalah kezaliman dan semua perbuatan yang melampaui batasan yang telah ditetapkan. Bughah secara istilah adalah orang-orang yang menyimpang dan memberontak kepada imam/pemimpin dengan keluar dari kepatuhan kepada imam, dan enggan melakukan kewajipan yang telah ditetapkan kepada mereka.Umat Islam yang bughah, adalah mereka yang menyimpang daripada imam yang merupakan pimpinan tertinggi negara dan muslimin dalam urusan agama dan dunia, baik ia adalah pemimpin yang adil, zalim, ataupun fasik. Penyimpangan ini diikuti dengan keluar dari kepatuhan, baik secara individual, tidak mematuhi segala perintahnya, ataupun diikuti dengan sikap enggan melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan kepada mereka ataupun yang beliau wajibkan kepada mereka, baik berupa hak harta benda kepada Allah seperti zakat, melaksanakan hudud, ataupun hak kepada manusia seperti qisas dan lain sebagainya. Lihat Al-Minhaj wa Mughni al-Muhtaj 4/123, al-Muhazzab 5/191-192, al-Majmu’ 21/21-31, al-Mahalli wa Qalyubi 4/170, al-Raudhah 10/50, al-Hawi 16/355 al-Anwar 2/477. Bagi mereka ini, terdapat beberapa syarat lain yang akan dibincangkan.

Pandangan  Syarak Terhadap Bughah
Perbuatan yang berbentuk memberontak adalah suatu perbuatan yang haram, kerana tidak dibolehkan keluar daripada imam. Hal ini dapat menimbulkan fitnah, kekacauan, memperlemah persatuan negara Islam, timbulnya peremehan terhadap negara di mata orang ramai, serta dapat menyemarakkan api peperangan saudara.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
Sesiapa yang tidak menyukai pemimpinnya pada suatu hal, maka hendaklah dirinya bersabar, sesungguhnya tidak ada seseorang yang keluar sejengkal daripada kekuasaan, kemudian dirinya mati, kecuali dirinya mati dalam keadaan mati jahiliah.[2]

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
Maksudnya: “Sesiapa yang keluar daripada ketaatan/kepatuhan, dan memisahkan diri daripada jemaah, lalu dirinya mati, maka dirinya sama seperti matinya orang jahiliah.[3]” Riwayat Muslim 12/238 (1848)

Ulamak/Kitab yang mensyaratkan ‘adil
 •  al-Raudhah, al-Umm dan al-Mukhtasar. Diceritakan oleh Ibn Qusyairi dari sebahagian sahabat Imam Syafie


Ulama/Kitab yang tidak mensyaratkan ‘adil
 • al-Minhaj, Syarah Muslim
 • al-Qaffal
 • Al-Tahawi dalam al-Aqidah al-Tahawiyah


Tindakan Ke Atas Mereka
Apabila ada sekumpulan umat Islam keluar daripada pemimpinnya, atau menghalang hak yang diwajibkan kepadanya dengan alasan, serta mencegah dirinya dari kepatuhan dengan kekuatan, maka imam atau pemimpin wajib untuk menjalani perkara berikut:

1. Menanyakan tuntutan mereka dan berdamai dengan mereka.
Imam wajib bergegas untuk mengutus seseorang kepada kelompok pemberontak, untuk menanyakan pendapat dan juga tuntutan mereka, mengenai sebab keluarnya mereka, apa yang mereka ingkari, dan perkara yang tidak mereka senangi dari pemimpin. Apabila mereka menyebutkan kezaliman, maka hendaknya imam menghilangkannya, apabila mereka memberikan pendapat mengenai sebab penyimpangan mereka, maka imam wajib bergegas mencari penyelesaian yang baik sehingga mereka tidak melakukan tindakan berbahaya dan menyimpang.

Kemudian, jika mereka menyebutkan adanya subahat, maka imam harus memecahkan masalah tersebut dan mencari penyelesaiannya. Dengan demikian ini, perdamaian dapat diwujudkan. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
Maksudnya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sehingga surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Surah al-Hujurat: 9)

Ayat ini menunjukkan adanya istilah dan perdamaian apabila berlaku perselisihan di dalam tubuh umat Islam, dan hal ini adalah penyelesaian terbaik untuk mencegah adanya pertumpahan darah di dalam tubuh umat Islam. Ini adalah suatu perbuatan yang pernah dilakukan Sayidina Ali RA terhadap kaum Khawarij, kepada Muawiyah dan juga lainnya. Kesemuanya ini bertujuan untuk mengembalikan mereka kepada ketaatan dan mencegah bahaya buruk yang mereka timbulkan.

2. Menasihati dan Memberikan Peringatan kepada Mereka
Apabila perdamaian tidak berhasil dilakukan kepada kaum pemberontak, maka pemimpin ataupun wakilnya memberikan nasihat kepada mereka, dengan menyuruh mereka untuk kembali kepada ketaatan.[4] Juga mengingatkan mereka kepada ayat-ayat al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, memberi peringatan kepada mereka akan bahaya mencabut bai’at, dan memberikan ancaman perang kepada mereka. Ibn Umar RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا
Maksudnya: “Sesiapa yang membawa senjata kepada kita, maka ia bukanlah termasuk kepada golongan kita. Riwayat al-Bukhari 6/2520 (6480), Muslim 2/107 (98)

Apabila mereka meminta penangguhan, maka imam atau pemimpin harus berijtihad, dan melakukan tindakan yang menurutnya adalah benar, apakah menerima tuntutan mereka atau bersandar dengan cara perang, apabila dirinya memiliki kekuatan.

3. Memerangi 
Apabila para pemberontak ini tetap berada pada sikap mereka dengan keluar daripada kepatuhan, maka pemimpin harus memerangi mereka. Firman Allah SWT:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
Maksudnya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sehingga surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.  (Surah al-Hujurat: 9)

Ayat ini bukan menyebutkan pemberontak yang keluar atau menyimpang daripada pemimpin, tetapi ianya merangkumi para pemberontak secara umum. Ini kerana apabila dituntut memerangi pemberontak di dalam suatu kelompok/ puak, maka pemberontak kepada pemimpin adalah lebih sesuai.
Ijmak menetapkan dibolehkan memerangi pemberontak. Imam al-Syafie berkata:
“Abu Bakar mengambil tauladan daripada Rasulullah SAW dalam perbuatan memerangi orang musyrik, dengan memerangi orang-orang murtad.

Demikian juga dengan Ali yang memerangi para pemberontak.”
Ali memerangi kaum Basrah pada perang Jamal (36H),
memerangi Muawiyah pada perang Siffin (37H),
memerangi Khawarij pada perang Nahrawan (38H),

Lihat Sunan al-Baihaqi 8/175, al-Talkhis al-Habir 4/44, al-Majmu’ 21/30 dan al-Hawi 16/357, 359.

Syarat-syarat Memerangi Pemberontak 
Dalam memastikan bentuk pemberontakan, dan adanya kewajipan peperangan, maka ada beberapa syarat yang harus diperhatikan.

1. Kekuatan
Disyaratkan pada pemberontak mesti memiliki kekuatan untuk mengadakan perlawanan atau memiliki pasukan yang banyak, memiliki tempat perlindungan seperti benteng dan lainnya, sehingga dapat mengadakan perlawanan kepada pemimpin. Kemudian adanya keperluan mengeluarkan harta benda di dalam mengembalikan para pemberontak kepada kebenaran, mempersiapkan pasukan dan juga mengadakan peperangan.
Apabila pemberontak ini hanya berjumlah beberapa orang, yang dapat mudah di dalam mengalahkan dan mengembalikan mereka kepada ketaatan, maka mereka ini bukanlah dikategorikan sebagai pemberontak, kerana dapat diterapkan hak kewajipan kepada mereka ini, tanpa didahului oleh perang.

2. I’tizal (Pengasingan Diri) 
Di dalam hal pemberontakan ini juga, para pemberontak telah mengasingkan tempat atau posisi mereka daripada para penduduk lainnya, baik di suatu wilayah ataupun lainnya seperti di pergunungan, di padang pasir dan sebagainya.

Apabila para pemberontak ini masih bersatu dengan penduduk lain yang berada di dalam pemerintahan pemimpin, dan mereka tidak mengasingkan di dalam suatu wilayah, maka mereka ini tidak perlu diperangi. Hal ini berdasarkan riwayat daripada al-Baihaqi bahawa ketika Ali RA berkhutbah, dan kemudian didengar oleh seseorang yang kemudian berkata: “Tiada hukum kecuali milik Allah SWT” Ucapan ini diucapkan orang ini sebagai penentangan kepada Ali, menentang keputusan Ali yang berlaku pada perang Siffin. Kemudian Ali berkata:

كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلاَثٌ لاَ نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ اللَّهِ وَلاَ نَمْنَعُكُمُ الْفَىْءَ مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا وَلاَ نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ
Maksudnya: “Kalimat ini adalah suatu kalimat yang benar, namun tujuannya batil. Kamu memiliki tiga hak terhadap kami: Kami tidak melarang kamu (mendatangi) masjid-masjid kami untuk berzikir menyebut nama Allah SWT di dalamnya. Kami juga tidak melarang atau mencegah kamu daripada harta rampasan perang (pemberian daripada Baitul Mal), selama tangan kamu bersama kami dan tidak memulai peperangan.” Riwayat al-Baihaqi 8/184

Dalam keadaan ini, mereka masih berada di dalam pemerintahan seorang pemimpin dan berada dalam kekuasannya, dan pada keadaan ini pemimpin ini tidak melakukan peperangan kepada mereka, dan beliau ini juga memberikan hukuman kepada mereka atas tindakan yang telah mereka lakukan, sebagai pelajaran kepada mereka. Berbeza halnya dengan kaum Khawarij yang mempersiapkan pasukan mengasingkan diri, dan keluar daripada ketaatan pemimpin. Lihat Al-Raudhah 10/51, al-Muhazzab 5/203, al-Majmu’ 21/52, al-Minhaj wa Mughni al-Muhtaj 4/124, al-Mahalli wa Qalyubi 4/171 al-Hawi 16/374 al-Anwar 2/477.

Apabila mereka tidak keluar daripada ketaatan ini, maka mereka tidak akan diperangi kerana Rasulullah SAW juga tidak memerangi kaum munafik yang ada bersama di Madinah. Demikian juga dilakukan kepada kaum pemberontak, lebih-lebih lagi mereka adalah orang-orang muslimin.

3. Adanya Seruan Membawa Kepada Bughah
Para pemberontak ini disyaratkan memiliki seruan dan pendapat yang terdapat penakwilan di dalamnya, yang dapat menjadi pedoman bagi mereka akan bolehnya melakukan sikap derhaka, keluar daripada imam, atau enggan melakukan kewajipan yang dibebankan kepada mereka. Seperti seruan para penolak zakat, bahawa mereka hanya mengeluarkan zakat kepada Nabi, sebab doa beliau yang menenteramkan para pezakat dalam suatu nas ayat. Adapun doa Baginda sahajalah mustajab, sedangkan doa yang lainnya tidak.

Demikian juga seruan para pelaku perang di perang Jamal dan perang Siffin dengan menuntut balas atas kematian Usman, dan Ali mengetahui mengenai pembunuhan ini, dan beliau mampu untuk memberikan hukuman, tetapi Ali tidak mahu mengqisasnya kerana menyokong mereka.

Seruan ini sudah cukup dengan hanya berbentuk dugaan, namun apabila kebatilan seruan tersebut menjadi pasti, maka tidak dianggap lagi dugaan. Apabila para pemberontak ini tidak memiliki seruan, dan hanya keluar daripada ketaatan dengan sikap keras kepala dan pembangkangan, atau mencegah diri mereka atas kewajipan mereka tanpa ada seruan, baik itu pada qisas, had, ataupun hak Allah SWT atau hak manusia, maka mereka ini tidak berhak masuk dalam hukum-hukum pemberontak.

Akan tetapi mereka ini dianggap sebagai orang fasik, yang wajib diperangi untuk menyatakan ketaatan, melakukan kewajipan dengan paksaan dan adanya hukuman bagi yang tidak melakukannya. Demikian juga dengan orang murtad, yang tidak memiliki penakwilan, dan bagi mereka ini diaplikasikan hukuman murtad atau disebabkan mereka memiliki pentakwilan yang batil.

4. Ditaati dan Diikuti (yang berpengaruh)
Mestilah ada para pengikut dan orang-orang yang taat dan disyaratkan adanya jemaah barulah boleh digolongkan bughah iaitu adanya orang yang ditaati, yang boleh mengumpulkan suara mereka, meskipun dia bukanlah imam tetapi mereka memegang pendapat-pendapatnya, kerana mereka tiada kekuatan jika suara mereka semata, maka mereka tidak berada pada kedudukan orang yang ditaati. Lihat Al-Minhaj wa Mughni al-Muhtaj 4/142-143, al-Muhazzab 5/212-215, al-Majmu’ 21/72-75, al-Mahalli wa Qalyubi 4/178, al-Raudhah 10/75-81, al-Hawi 16/417, 421, 426, 429, 17/354-359, al-Anwar 2/494-495.

Cara Memerangi Mereka (jika disabitkan)
Maksud memerangi mereka adalah mengembalikan mereka kepada ketaatan, menolak kejahatan mereka, tanpa adanya usaha pembunuhan. Sama seperti pencegahan orang yang melakukan kezaliman, dengan melakukan tindakan yang lebih ringan hingga kepada tindakan yang berat. Apabila dilakukan penawanan, maka mereka ini tidak dibunuh, apabila boleh dilukai dengan luka ringan, maka tidak boleh dilukai dengan luka parah.

Namun apabila terpaksa dilakukan perang, diusahakan untuk menawan mereka. Apabila mereka kalah dalam satu kelompok, maka semuanya harus disatukan dan  diminta untuk bertaubat dan taat kepada pemimpin. Kewajipan memerangi mereka ini sesuai dengan hadis-hadis yang telah dijelaskan, sesuai dengan keadaan syarie.

Memerangi pemberontak ini berbeza dengan memerangi orang kafir kerana memerangi pemberontak adalah untuk mencegah mereka daripada perbuatan pemberontakan. Adapun tujuan memerangi orang kafir adalah untuk menghilangkan dan membasmi kekafiran mereka. 

Antara perbezaan memerangi pemberontak dengan orang kafir adalah:
1. Wajib mengikuti langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya terhadap kaum pemberontak, iaitu dengan mengirimkan utusan yang dipercayai, untuk menasihati dan mencari penyelesaian atas tuntutan mereka. Kemudian menasihati mereka agar mereka kembali kepada ketaatan. Apabila mereka tetap pada pendirian mereka (baca memberontak), maka dibolehkan memerangi mereka, tetapi memerangi perkara ini tidak dibolehkan dilakukan, tanpa adanya sikap perang yang mereka tunjukkan sebelumnya.

2. Apabila ada salah seorang daripada mereka yang melarikan diri daripada pemberontak, maka orang ini tidak boleh dikejar dan dibunuh. Demikian juga jika ada orang yang meletakkan senjata, maka orang ini tidak boleh dibunuh. Demikian juga apabila mereka kalah, dan kehilangan kekuatan, maka mereka ini tidak dibolehkan untuk dibunuh, kecuali jika mereka tetap membangkang di bawah bendera pemimpin mereka, maka mereka ini harus tetap diawasi dan diminta untuk bertaubat. 

Allah SWT berfirman di dalam al-Quran:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
Maksudnya: Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah SWT.   (Surah al-Hujurat: 9) 

3. Apabila ada seorang daripada mereka yang terluka, maka orang ini tidak dibolehkan dibunuh, sebab orang ini masih dalam golongan muslim. 

4. Apabila ada di antara mereka yang menjadi tawanan, maka tidak dibolehkan membunuh tawanan ini. (al-Hawi 16/388)

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas’ud RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Ibn Mas’ud, apakah hukuman orang yang memberontak daripada umatku?” Aku menjawab: “Allah SWT dan Rasulullah SAW lebih mengetahui.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

لاَ يتبعُ مدبرهُمْ، ولاَ يُجاَزُ علىَ جَرِيْحِهِمْ، وَلاَ يُقْتلُ أَسَرِهِمْ، وَلاَ يُقْسَمُ فَيْئِهِمْ
Maksudnya: “Tidak boleh dikejar orang yang melarikan diri daripada anggota mereka, tidak boleh menyeksa di antara mereka yang terluka, tidak boleh membunuh mereka yang jadi tawanan, dan tidak membahagi harta rampasan perang mereka.” Riwayat al-Baihaqi: Dhaif 8/182, al-Hakim dan sahih 2/155

Hadis ini adalah hadis yang lemah, tetapi ada perincian di dalam masalah ini yang akan dibincangkan. Ali RA berkata:
لاَ تُجِيْزُوا عَلىَ جَرِيْحٍ، وَلاَ تُتْبَعُوا مُدْبِرَا
Maksudnya: “Janganlah kamu melampaui batas atas mereka yang terluka, dan janganlah kamu mengejar mereka yang melarikan diri. Athar sahih daripada daripada Ali secara mauquf, riwayat Ibn Abi Syaibah dan al-Hakim, al-Majmu’: 21/37.

Diriwayatkan daripada Abu Umamah RA, ia berkata:

شَهِدْتُ صِفِّينَ فَكَانُوا لاَ يُجِيزُونَ عَلَى جَرِيحٍ وَلاَ يَقْتُلُونَ مُوَلِّيًا وَلاَ يَسْلُبُونَ قَتِيلاً
 Maksudnya: “Aku menyaksikan peperangan Siffin, dan mereka tidak melampaui batas atas mereka yang terluka, tidak mengambil hamba mereka, dan tidak menyalib mereka yang gugur.”  Riwayat al-Baihaqi 8/182

Ini kerana memerangi mereka adalah untuk mencegah dan juga mengembalikan mereka kepada ketaatan, tanpa adanya peperangan. Oleh sebab itu, tidak dibolehkan untuk memerangi mereka, tanpa adanya keperluannya. Lihat Al-Minhaj wa Mughni al-Muhtaj 4/126, al-Muhazzab 5/194 dan selepasnya, al-Majmu’ 21/36 dan selepasnya, al-Mahalli wa Qalyubi 4/172, al-Raudhah 10/57 dan selepasnya, al-Hawi 16/359,373,388, al-Anwar 2/479.

5. Mereka tidak boleh diperangi dengan senjata pemusnah, kerana ia banyak memberikan pengaruh kepada mereka. Mereka juga tidak boleh dibunuh dengan munjanik, api dan sebagainya, kecuali jika ada hajat yang memaksa, ataupun mereka terlebih dahulu menggunakan senjata ini.

6. Tidak dibolehkan juga meminta bantuan kepada orang kafir, dalam membunuh mereka, sebab tidak boleh memberikan kekuasaan bagi orang kafir terhadap kaum muslim.

7. Apabila kaum pemberontak ini meminta bantuan kepada orang kafir dalam memerangi kekuasaan pemimpin, dan memberikan keamanan dan zimmah bagi mereka untuk ikut berperang bersama mereka, maka keamanan dan zimmah ini tidak terlaksana bagi pemimpin dan pasukannya. Dengan kata lain, orang yang melarikan diri kepada kaum kafir ini boleh dibunuh. 

8. Apabila kaum pemberontak meminta bantuan kepada ahli zimmah untuk memerangi umat Islam, padahal pemberontak ini mengetahui tidak dibolehkan ahli zimmah ini memerangi umat Islam, maka bagi mereka ini dapat diterapkan hukum bagi ahli harbi, atau dengan kata lain diputuskan perjanjian yang ada antara mereka dengan umat Islam.  Lihat Al-Minhaj wa Mughni al-Muhtaj 4/124-125, al-Muhazzab 5/199-202, al-Majmu’ 21/41, 49 dan selepasnya, al-Mahalli wa Qalyubi 4/171, al-Raudhah 10/53-56, al-Hawi 16/362, 391, 393, al-Anwar 2/479.

Pelbagai Hukum yang Berkaitan dengan Pemberontak
Maksudnya di sini adalah hukum-hukum syarie yang diterapkan kepada mereka pada selain keadaan perang. Antara hukum tersebut ialah:
 1. Apabila pemberontak menguasai negeri atau suatu wilayah, maka hukumnya adalah hukum negeri Islam, maka diterapkan kepada mereka hukum-hukum negeri Islam pada perkara-perkara tersebut.
 2. Kaum pemberontak bukanlah kaum kafir, kerana mereka keluar dari kekuasaan pemimpin dengan adanya takwil mengikut       pandangan mereka, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang salah dalam tindak tanduk mereka tersebut.
 3. Kaum pemberontak ini juga bukan kaum fasik. Maka oleh sebab itu dapat diterima kesaksian mereka di hadapan hakim. Mereka ini dapat dikatakan sebagai orang yang derhaka, kerana bukan semua orang yang derhaka adalah fasik.
 4. Apabila salah satu daripada kaum pemberontak ini menjadi hakim, dan telah memenuhi syarat untuk menjadi hakim, maka dapat diterima keputusannya, sebagaimana diterimanya keputusan hakim yang adil, sebab mereka memiliki takwil yang merupakan ijtihad mereka. Kecuali jika keputusannya tersebut menghalalkan darah kaum adil ataupun menghalalkan harta benda mereka. 
 5. Adapun tindakan kaum pemberontak di dalam suatu wilayah yang mereka kuasai, seperti pelaksanaan had kepada orang yang berhak mendapatya, mengambil zakat dari pemberi zakat, mengambil cukai daripada ahli zimmah adalah terlaksana. 
 6. Diterapkan kepada kaum pemberontak hukum-hukum yang berkaitan dengan jaminan jiwa ataupun harta benda. Maka jiwa yang mereka bunuh, ataupun sikap permusuhan, penglukaan, ataupun harta benda orang penduduk adil yang mereka rosakkan adalah berada dalam tanggungjawab mereka. Adapun semua dirosak kaum adil atas harta benda ataupun jiwa kaum pemberontak pada selain keadaan perang, adalah merupakan tanggung jawab kaum adil ini secara pasti. Adapun apabila kerosakan dilakukan ketika memerangi kaum pemberontak, maka tidak ada tanggungjawab kaum adil dirinya. Sebab realiti yang berlaku di zaman sahabat seperti peperangan Jammal dan Siffin tidak ada tuntutan antara sebahagian mereka dengan yang lainnya baik dalam bentuk jiwa mahupun harta benda.
 7. Harta benda yang diambil di dalam peperangan harus dikembalikan kepada kaum pemberontak setelah selesainya peperangan kepada para pemiliknya, sebagaimana juga diwajibkan bagi kaum pemberontak untuk mengembalikan harta benda milik kaum adil kepada para pemiliknya apabila selesai perang antara keduanya. Tidak dibolehkan menggunakan harta benda mereka tanpa keizinan daripada mereka, dan tanpa ada sebarang darurat yang memaksa.
 8. Apabila kaum pemberontak terbunuh atau gugur di dalam pertempuran ataupun lainnya, maka jenazah mereka wajib dimandikan, dikafani, disembahyangkan dan dikuburkan di pemakaman umat Islam, sebagaimana umat Islam lainnya. Ini kerana mereka termasuk golongan muslimin, yang meninggal disebabkan suatu hal yang hak dan pentakwilan, sama seperti pelaku zina. Mereka ini lebih berhak disembahyangkan, kerana pelaku zina termasuk orang yang fasik, sedangkan mereka berada dalam lingkungan kefasikan dan keadilan.

[1] Kertas ini dibentangkan oleh Ust. Azhar Yahya al-Batawi, Ketua Dewan Ulama PAS Wilayah Persekutuan dan juga Timbalan Ketua Ulama Pelapis Dewan Ulama PAS Pusat untuk pembentangan dalam Liqa’ ‘Ilmi , di Markaz PAS Lembah Pantai, Kg Pasir pada 12hb Januari 2014. Anjuran Lajnah Penerangan BPPWP dengan kerjasama Lajnah Penyelidikan DUPWP.
[2] Al-Aini dalam Umdatu al-Qari berkata: Hendaklah ia bersabar atas apa yang dia tidak suka dan tidak menderhakainya. Ini adalah untuk memelihara pertumpahan darah dan membendung fitnah, kecuali pemimpin itu kufur dan memperlihatkan amalan yang menyalahi seruan Islam, maka tiada ketaatan untuk makhluk ke atasnya. Di dalamnya ada dalil yang menunjukkan bahawa pemimpin tidak terlucut jawatannya dengan perkara fasik dan zalim dan tidak juga harus membantahnya dalam kekuasaan dengan perkara tersebut.
[3] Dalam Bahjah al-Nufus (4/357) menyebut: Ibn Abi Jamrah berkata: Berpisah daripada jemaah ini bermaksud kamu berusaha untuk merungkai bai’ah kamu bagi pemimpin sekalipun dengan perkara yang mudah. Rasulullah SAW menggambarkan keadaan itu dengan kadar sejengkal kerana usaha untuk merungkai bai’ah itu adalah bercanggah dengan jemaah orang Islam yang melakukan bai’ah. Perkara ini akan membawa kepada pertumpahan darah secara tidak hak.
[4] Al-Tahawi dalam al-Aqidah al-Tahawiyah berkata: Dan kami tidak berpengalaman untuk menentang kepada pemimpin-pemimpin kami sekalipun mereka melakukan kezaliman dan kami tidak berdoa untuk kebinasaan mereka. Begitu juga kami tidak keluar daripada ketaatan mereka. Kami berpandangan bahawa ketaatan kepada mereka adalah sebahagian daripada ketaatan kepada Allah. Ia adalah wajib selagi mereka tidak menyuruh melakukan kemaksiatan. Kami juga berdoa kebaikan dan kemaafan untuk mereka.

Yang Benar :
Al-Fadhil Ustaz Azhar Bin Yahya
(Ketua Dewan Ulamak PAS Wilayah Persekutuan)

Sumber :DUPP

No comments:

Post a Comment